Mladinski promotor

Mladinski promotor logo

 

Mladinski promotor so mladi, ki pomagajo Mladinskemu centru Šentjur, pri delu z otroki in mladimi.

Pomaga ti lahko pri vpisovanju točk in iskanju primernih aktivnosti zate, če ne veš kaj početi.

Ob vključitvi te lahko kontaktira in preveri, ali potrebuješ pomoč. Povabi te na mesečna srečanja “Omrežen občan”, ki jih promotorji organizirajo za vključene v “Nagradi se”.

 

Želiš postati mladinski promotor?

 • Izrazi svoj interes in nas kontaktiraj
 • Udeleži se 20 urnega usposabljanja, ki ga MC izvede 2 krat na leto

Kdo je lahko mladinski promotor?

Mladi (med 15 in 29 letom starosti), ki radi delate z ljudmi (predvsem otroki in mladimi) ter ste željni novih izkušenj in znanj

Kdo so mladinski promotorji?

So mladi, ki radi delajo z ljudmi, predvsem z otroki in mladimi.

Blizu so jim načela prostovoljstva, skrb za sočloveka, solidarnost in delovanje v lokalni skupnosti.

So radovedni in željni izpopolnjevanja ter pridobivanja različnih znanj in veščin, ki jih lahko pri mladinskem centru uporabijo tudi v praksi.

Kaj počno?

 • Skupaj z mentorji pripravljajo in izvajajo različne projekte in aktivnosti za otroke in mlade v občini Šentjur.
 • Pripravljajo mesečna srečanja mladih vključenih v program “Nagradi se”.
 • Sodelujejo pri obveščanju mladih o priložnostih zanje (npr. kako aktivno preživeti prosti čas v lokalnem okolju ali drugod …).
 • Dajejo pobude za aktivnosti in projekte, ki jih lahko skupaj izvedejo … in še mnogo več.

Kaj pridobiš kot mladinski promotor?

Spoznaš se z neformalnim mladinskim delom. Pridobiš nova znanja, izkušnje in veščine, ki ti bodo koristile pri komunikaciji z vrstniki in okolico. 

Naučiš se postati učinkovit_a, konstruktiven_a in spreten_a pri reševanju različnih projektnih izzivov ter v komunikaciji in delovanju v svojem okolju.

Pridobiš nova poznanstva in mednarodne izkušnje ter se ob tem neizmerno zabavaš.

20-urno usposabljanje promotorjev

Je v obliki interaktivnih dvournih delavnic ali strnjeno med vikendi, ki se izvede dvakrat letno.

 1. MLADINSKI PROMOTOR
  Seznaniš se z vlogo mladinskih promotorjev in programom “Nagradi se” ter spoznaš vrsto iger, ki jih v mladinskem delu uporabljamo za spoznavanje, sproščanje, povezovanje in gradnjo skupnosti.
 1. MOTIVIRANOST (kaj nas žene, da se vključujemo in povezujemo)
  Raziskujemo in ozavestimo pet potreb, ki so razlog, da se povezujemo, sodelujemo ali vključimo v različne aktivnosti. Kako te potrebe upoštevati pri vključevanju in spodbujanju vrstnikov v aktivnosti.
 1. SODELOVANJE V SKUPINI
  Delovanje skupine, vloga osebe, ki prevzame vodenje skupine in kaj lahko vsak član doprinese, da skupina dobro deluje. 
 1. VODENJE SKUPINE
  S pomočjo metode 6 klobukov razmišljanja se seznanimo z učinkovitim usmerjanjem in delovanjem skupine (na sestankih in srečanjih, pri načrtovanju, reševanju problemov, iskanju rešitev …), kako ohranjati fokus srečanja, skrbeti za časovne okvirje in omogočiti prispevek vseh članov skupine. 
 1. STIL IN MOTIV MOJEGA DELOVANJA
  Spoznamo 3 stile in motive delovanja posameznika ter njihove kombinacije. Naučiš se prilagoditi svojo komunikacijo posameznemu stilu in motivu delovanja posameznika; sestaviti tim, da se bodo člani tima z različnimi stili med sabo dobro dopolnjevali in skupaj lažje dosegali želeno; delovati v timu z različnimi stili, se prilagajati stilom in ustvarjati pogoje za dobro delovanje posameznih stilov. 
 1. FLOW – DELOVANJE BREZ OMAHOVANJA
  Spoznaš močno stanje duha, ki se mu reče FLOW ali pretočnost, ko gre vse z lahkoto in je počutje odlično. Kako priti flow in kako ob upoštevanju dejavnikov flowa pripraviti zanimive mladinske aktivnosti, ki so ravno pravšnji izziv.
 1. TIMSKO DELO
  Izkušnja načrtovanja aktivnosti in dela v timu.
 1. KAKO DO IDEJ
  Spoznaš pet tehnik kreativnega razmišljanja (3-6-9 brain writing, naključno spodbudo, slikovno asociacijo, magična idejo in provokativno tehniko). Z uporabo teh tehnik lahko sam ali pa v skupnih izzivih s prijatelji, v projektnem delu ali pa na delovnem mestu generiraš veliko število potrebnih idej ali rešitev. 
 1. ISKANJE REŠITEV IN POTI (identificiranje problema ter iskanje rešitev)
  Naučiš se:
  – identificirati izziv v lokalni skupnosti (poiskati vzrok problema in njegove posledice),
  – postaviti vizijo – kaj želiš namesto izziva,
  – podati rešitve in predvideti njihove učinki.
 1. NAČRTOVANJE PROJEKTA
  Naredimo načrt izvedbe projekta in predvidimo korake, potrebne za uresničitev.

Med mladinskimi promotorji boš postal_a:

 • Iznajdljivejši_a v komunikaciji z drugimi.
 • Samozavestnejši_a pri vzpostavljanju stika.
 • Vešč_a dela v skupini.
 • Znal_a organizirati, voditi in moderirati projektne aktivnosti.
 • Znal_a priti v stanje “flow-a” oz. stanje odličnosti in izjemne produktivnosti.
 • Prepoznaval_a osebnostne stile komunikacije drugih in se jim znal_a prilagoditi s svojo komunikacijo.
 • Znal_a reševati izzive, najti rešitve in načrtovati, kako doseči želene rezultate.
 • Spoznal_a različne igre za sproščanje in vzpostavljanje medsebojne komunikacije.
 • Pridobil_a organizacijske, načrtovalne ter izvajalske in voditeljske spretnosti.
Skip to content