Kdo upravlja s spletno aplikacijo?

S spletno aplikacijo upravlja Mladinski center Šentjur, organizacijska enota Razvojne agencije Kozjansko.

Spletna aplikacija je nastala v okviru projekta “Nagrada”, ki ga financira Evropska komisija iz programa Erasmus+ Mladi v akciji. Vsebina komunikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.”

Objavljeno: junij 2020