TOČKOVANJE

Aktivnosti se točkujejo po tematskih področjih različno:

Aktiven občan

Aktivnost lahko traja en ali več dni v mesecu. 

Če je trajala do 4 ure, dobiš zanjo 1 točko.
Če je trajala več kot 4 ure, dobiš zanjo 2 točki.
Če je aktivnost trajala več dni, aplikacija sešteje točke glede na trajanje aktivnosti in število vpisanih dni.

Moj projekt

Projekt, ki ga zasnujete in izvedete mladi sami, se točkuje po:

Vrsti aktivnosti:

  • Enostavne aktivnosti, kot je organizacija predavanj, organizacijsko in izvedbeno manj zahtevnih delavnic → 1 točka
  • Aktivnosti, ki zahtevajo večdnevne priprave in so organizacijsko ter izvedbeno zahtevnejše → 2 točki
  • Aktivnosti, ki zahtevajo večdnevne ali tedenske priprave, so organizacijsko in izvedbeno zelo zahtevne (lahko gre za mednarodne projektne aktivnosti) → 5 točk

Številu vključenih mladih občanov, starih od 15 do 30 let:

  • Projekt je namenjen otrokom in starejšim od 30 let → 1 točka
  • Projekt je namenjen mladim, starim od 15 do 30 let in se končne projektne aktivnosti udeleži do 10 mladih občanov → 2 točki
  • Projekt je namenjen mladim, starim od 15 do 30 let in se končne projektne aktivnosti udeleži vsaj 11 mladih občanov → 5 točk

Vrsti ciljne skupine projekta:

  • Projekt je namenjen otrokom in starejšim od 30 let → 1 točka
  • Projekt je namenjen mladim, starim od 15 do 30 let in se končne projektne aktivnosti udeleži do 10 mladih občanov → 2 točki
  • Projekt je namenjen mladim, starim od 15 do 30 let in se končne projektne aktivnosti udeleži vsaj 11 mladih občanov → 5 točk

Prejmeš lahko najmanj 3 točke in največ 15 točk. Priporočamo ti, da dobro opišeš svoj projekt. V opis lahko nalepiš tudi povezavo do fotogalerije, videa ali članka, ki dodatno predstavi tvoj projekt.

Moja zanimanja

Aktivnosti v kategoriji “Moja zanimanja” se točkujejo po času trajanja. Lahko so enodnevne ali večdnevne. Pri večdnevnih štejejo tako tiste, ki trajajo več dni skupaj, kot tiste, ki imajo aktivnosti razdrobljene na posamezne (ločene) dneve.

Če je aktivnost trajala en dan, prejmeš 2 točki.
Če je aktivnost trajala vsaj dva do vključno štiri dni, prejmeš 7 točk.
Če tvoja vpisana aktivnost traja vsaj 5 dni ali več prejmeš 15 točk.

Omrežen občan

Vsakič, ko se udeležiš srečanja mladih, ki ga organizira Mladinski center Šentjur prejmeš 2 točki.

Megafon

Za vsako objavo na družbenih omrežjih pri kateri označiš Mladinski center Šentjur in uporabiš ključnik #nagradise prejmeš 1 točko.
Za vsak prispevek, ki ga objavijo lokalni in / ali regionalni mediji, dovolj je da tvoj prispevek objavi en medij, prejmeš 2 točki.

Skip to content