Jurijevi skavti

Jurijevi skavti

Jurijevi skavti

Druženje, taborjenje v naravi, pridobivanje uporabnih znanj in veščin.

Društvo

Kontaktiraj Jurijeve skavte

Kontaktna oseba: Klara Štor
Telefonska številka: 031 436 116
E-mail: klara.stor@gmail.com

Predstavitev organizacije:

Skavti so nacionalna prostovoljna mladinska organizacija, ki se ukvarja z vzgojo in izobraževanjem otrok in mladih. Temelji na načelih, ki jih je v začetku 20. stoletja zapisal ustanovitelj Robert Baden Powell. Osnovni namen vzgoje v ZSKSS (Združenju slovenskih katoliških skavtinj in skavtov) je prispevati k polnemu telesnemu, duševnemu, duhovnemu in družbenemu razvoju otrok in mladih, da bodo lahko postali trdne osebnosti, odgovorni državljani ter člani krajevnih, narodnih in mednarodnih skupnosti. Torej si preko skavtske metode prizadevamo k celostnemu razvoju otrok in mladih, v pristne, samostojne, odgovorne in zdrave ljudi, državljane in kristjane. To dosegamo z aktivnostmi v naravi, delom v manjših skupinah, ravnanju po obljubi in zakonih, učenju z delom, osebnim spremljanjem in aktivno vlogo starejšega. Veščine, ki jih otrok ali mladostnik pridobi v naših vrstah so odlične kompetence za nadaljne življenje.

Aktivnosti, v katere se lahko vključim?

Skavtsko leto sestavljajo tedenska srečanja ter zimski in poletni tabor. Na srečanjih se učijo veščin zgradbarstva, prve pomoči, vozlov, ognjev, zdravilnih rastlin, pa tudi državljanske vzgoje in prostovoljstva. Vse pridobljeno znanje nato na taborih preizkusijo v praksi in en teden preživijo v naravi, daleč od današnje zavedljive tehnilogije, ter krepijo medsebojne odnose.

Zahteve ali posebnosti, da postanem član_ica?

Da se lahko pridružiš skavtom moraš obiskovati vsaj 3. razred osnovne šole. Letna članarina znaša 35 evrov, prispevek za tabore pa se giblje med 30 in 70 evrov.

Sedež organizacije:

Šentjur

Povezave:

Facebook | Instagram

Komentiraj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content