Mladinski center Šentjur

Mladinski center Šentjur

Mladinski center Šentjur

Pridobi nova znanja, veščine, izkušnje, ki ti bodo pomagale pri izbiri šole ali fakultete, iskanju zaposlitve ali na lastni podjetniški poti.

Javni zavod

Kontaktiraj Mladinski center Šentjur

Kontaktna oseba: Lara Žmaher
Telefonska številka: 03 747 18 01
E-mail: mladi@ra-kozjansko.si

Predstavitev organizacije:

Mladinski center Šentjur izvaja projekte za mlade, stare od 13 do 30 let. Mladim nudimo podporno okolje, da pridobite nova znanja, izkušnje, veščine ter priložnost, da svoje ideje razvijte v samostojne projekte. Delujemo na različnih področjih, od prostovoljstva, izobraževanj, usposabljanj, informiranja, izvajanja prostočasnih aktivnosti…

Zahteve ali posebnosti, da se pridružim?

Star_a moraš biti vsaj 13 let.

Prostori organizacije:

Pisarna mladinskega centra – Mestni trg 2, 3230 Šentjur (II. nadstropje Podjetniškega inkubatorja Šentjur)

Prostor za mlade – Ulica Dušana Kvedra 23, 3230 Šentjur

Povezave:

Spletna stran: www.mladi-sentjur.si
Facebook | Instagram | Tik tok | Youtube


Skip to content